Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Sianów

Zachodniopomorskie

Muzyka jest motywatorem, który sprawia, że uczniowie chętniej budzą się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, jasnej barwy dźwięków i poziom ich głośności jest pozytywny i spokojny – jesteśmy do wykonywania z muzykoterapią.

Muzykoterapia Białogard

Ta efektywna forma psychoterapii może pomóc podopiecznym dotkniętym wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi, somatycznymi, psychosomatycznymi, kinestetyczno-ruchowymi, intelektualnymi czy społecznymi. W jaki metoda wykorzystać tę drogę w rzeczy z dzieckiem niepełnosprawnym?

Muzyka jako sposób terapeutycznego oddziaływania

Wśród nowatorskich metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym jeszcze szerszą sławą bawi się muzykoterapia, która ułatwia uczniem w eksplorowaniu świata. Terapia grą jest drinku z elementów terapii kompleksowej cierpiącej na punktu ukierunkowanie ruchu, kształtowanie samoregulacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, kreatywności i rozwój orientacji czasoprzestrzennej. Ponadto, muzykoterapia umożliwia tłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka oraz wywołanie jego wrażliwości estetycznej.

zobacz również porównywarka cen lego

Muzykoterapia Białogard

Wpływ gry na system człowieka

Muzykoterapia to organizacja psychoterapii wykorzystująca muzykę jako sposób stymulujący rozwój podopiecznego i regulujący jego wzięcie. Katarzyna Błaszkiewicz, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Gry i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz autorka programu Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych, wyjaśnia, że w ramach tej metody wyróżniamy muzykoterapię receptywną (ukierunkowaną i nieukierunkowaną) i aktywną (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słuchowo-głosowe, improwizacje głosem, stylem a na instrumentach perkusyjnych, psychodrama, pantomima).

Działania z muzykoterapii łączone w rzeczy z uczniem z niepełnosprawnością

Jedną z metod oddziaływania terapeutycznego w rzeczy z dzieckiem z wadą jest koncert muzykoterapeutyczny. W trakcie takich działań podopieczny poddawany jest szeroko pojętej stymulacji polisensorycznej w zakresie słuchu, wzroku, dotyku, węchu i zapachu. Ważną działalność w okresie spotkań terapeutycznych pełnią ćwiczenia motoryki młodej i aktywizacja dziecka w zasięgu kinestetyki. Koncerty muzykoterapeutyczne powinny stanowić organizowane przy uwzględnieniu możliwości percepcji podopiecznego. Dla dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną takie działania przybierają formę działań na etapie zmysłowym.

Muzykoterapia Białogard

W roli terapeutycznej należy akcentować komunikacyjną rolę dźwięków emitowanych przez podopiecznych borykających się z trudnościami w porozumiewaniu się. Warto mieć, że rytm, harmonika i melodyka nadają muzyce znaczenie ekspresyjne, zaś intensywność dźwięku, barwa i wibracje mają kontrakt z emocjonalnym oddziaływaniem gry na mózg. Katarzyna Błaszkiewicz dodaje, że dużo silnym elementem w grze jest rytm, który wraz z metrum i tempem kształtuje przebieg ładowań i wyładowań energetycznych, stymulując funkcje psychomotoryczne.

Źródło artykułu Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Białogard

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments